Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Positive impact on society

Een goede algehele gezondheid begint met een gezonde mond. Dentaid streeft naar bewustwording en het aanbieden van oplossingen en kennis over mondgezondheid, om zo een positieve invloed te hebben op het leven en welzijn van mensen.

Mondgezondheid en algehele gezondheid

Mondziekten vormen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Ze treffen wereldwijd bijna 3,5 miljard mensen.

We bevinden ons op een cruciaal moment van grote veranderingen in de mondgezondheid. De WHO heeft mondgezondheid op de mondiale gezondheidsagenda geplaatst vanwege de invloed op de algehele gezondheid en het welzijn van mensen. Er is een tweerichtingsrelatie tussen gezondheid en algehele gezondheid. Parodontitis kan het risico verhogen op hart- en vaatziekten, diabetes of complicaties tijdens de zwangerschap.

De sleutel tot succesvolle mondgezondheid ligt in het besef dat we toe moeten naar "onze mond verzorgen“ en niet volstaan met alleen het poetsen van onze tanden. Echter, is er een groot gebrek aan bewustzijn over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. De helft van alle Europese volwassenen is niet bekend met ziekten als gingivitis (die 75% van de mensen tussen 35 en 45 jaar treft) of parodontitis.

Een goede algehele gezondheid begint met een gezonde mond. We streven naar bewustwording en naar het aanbieden van oplossingen en kennis over mondgezondheid, om zo een positieve invloed te hebben op het leven en welzijn van mensen.

Welzijn van mensen

Oplossing voor elke behoefte

Om de mondgezondheid van mensen te verbeteren gaan wij diepgaande en doelgerichte partnerschappen aan.

  • Wij werken samen met tandartsen, mondhygiënisten, apothekers en huisartsen om de mondgezondheid van mensen te bevorderen en te verbeteren via een holistische benadering van gezondheid.
  • We sluiten allianties met prestigieuze universiteiten om onderzoeksprojecten te ondersteunen die ons helpen onze kennis over mondgezondheid te vergroten.
  • We werken samen met toonaangevende, wetenschappelijke verenigingen in de landen waar we actief zijn en met internationale federaties zoals de Europese Federatie voor Parodontologie (EFP) en Ibero Amerikaanse Federatie voor Parodontologie.

Onze samenwerking strekt zich niet alleen uit tot onderzoek en het genereren van kennis, maar ook tot het deelnemen aan bewustwordingscampagnes om mondgezondheid te bevorderen. Door deze betekenisvolle partnerschappen dragen we samen bij aan het bereiken van ons doel.

Samenwerken

Een leven lang

Bij Dentaid werken we op een strategische en holistische manier aan duurzaamheid, omdat het een integraal onderdeel is van onze cultuur en waarden door:

  • aansluiting op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nummer 3 van de Verenigde Naties; gezond leven en het bevorderen van welzijn voor alle mensen van alle leeftijden
  • een positieve invloed te hebben op de gezondheid van mensen en tegelijkertijd te zorgen voor economisch, ecologisch en sociaal evenwicht
  • het opzetten van een duurzaamheidsstrategie 2030, die het verantwoord en efficiënt gebruik van hulpbronnen in al onze processen promoot
  • het bevorderen van een veilige, diverse en flexibele werkomgeving voor alle medewerkers van Dentaid, het stimuleren van talent en het bieden van gelijke kansen
  • het niet alleen zorgen voor naleving van de regelgeving, maar ook verantwoordelijk en transparant handelen met onze in- en externe medewerkers in alle landen waar we actief zijn
  • het ondersteunen van de duurzame groei van ons bedrijf door te herinvesteren in onderzoek om ons doel uit te breiden naar toekomstige generaties

Maatschappij