Overslaan en naar de inhoud gaan
 

De invloed van mondspoelingen met CPC op COVID-19

Een in Aragon, Spanje uitgevoerd onderzoek naar de invloed van mondspoelingen met CPC op het besmettingsvermogen van patiënten met het Coronavirus, SEPA 2021-prijs

Pers

  • Onderzoeksmedewerkers van de Aragonese gezondheidsdienst en het Aragonese instituut voor gezondheidsonderzoek hebben aangetoond dat mondspoelingen met Cetylpyridinium Chloride (CPC) tot twee uur na gebruik werkzaam zijn bij het verlagen van de besmettelijke hoeveelheid coronavirus SARS-CoV-2 in het speeksel van patiënten die positief zijn getest op het coronavirus.
  • Het onderzoek heeft op de bijeenkomst van de Spaanse Vereniging voor Parodontologie en Osseo-integratie de SEPA 2021-prijs gekregen voor de beste door hygiënisten gepresenteerde poster.

2 december, Zaragoza - Een door een multidisciplinair team van hygiënisten, verpleegkundigen, apothekers, microbiologen en eerstelijnsartsen van de Aragonese gezondheidsdienst samengestelde onderzoeksgroep is een onderzoek gestart op het gebied van de eerstelijnszorg (Centro de Salud Seminario of Zaragoza) om de werkzaamheid van een mondspoeling met 0,07% CPC vast te stellen bij het verlagen van de besmettelijke hoeveelheid virus bij patiënten die positief zijn getest op corona.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van speekselmonsters bij patiënten die positief waren getest op corona, zowel bij diagnosestelling als twee uur na het spoelen met CPC of een placebo (water). De resultaten laten een statistisch significante vermindering zien van de besmettelijkheid van het speeksel van patiënten die met CPC hebben gespoeld.

De mondholte is een mogelijke bron van besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2 en speelt een rol bij onder andere het verspreiden van dit virus. Het gebruik van mondspoelingen met CPC zou daarom van nut kunnen zijn bij het verlagen van de besmettelijke hoeveelheid virus. Dit zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de pathogeniteit en overdracht van het coronavirus. “Mondspoelingen met CPC zijn vrij verkrijgbare preventieve middelen die de overdracht van het coronavirus zouden kunnen helpen bestrijden, zelfs uren na gebruik en, vanwege hun werkingsmechanisme, ook tegen andere varianten van het virus, zoals blijkt uit reeds gepubliceerde onderzoeken”, aldus Rosa Tarragó Gil, mondhygiëniste en hoofdonderzoeker bij het onderzoek.

Dit onderzoek, getiteld ‘Gerandomiseerd onderzoek naar de impact van het behandelen van de mond met cetylpyridinium chloride om de hoeveelheid coronavirus SARS-CoV-2 te verlagen’, is laatste bijeenkomst van de Spaanse Vereniging voor Parodontologie en Osseo-integratie (SEPA), die van 25 tot 27 november 2021 in Sevilla is gehouden en is beloond met de SEPA 2021-prijs voor de beste door mondhygiënisten gepresenteerde poster.

Zoals recent gepubliceerde onderzoeken hebben bevestigd, speelt mondhygiëne een sleutelrol bij de overdracht van en besmetting met het coronavirus. Hiermee wordt dus opnieuw bevestigd dat het zeer belangrijk is om, in het kader van de huidige pandemie, bijvoorbeeld poetsen en spoelen als basale preventieve maatregel op te nemen, ter ondersteuning van andere strategieën die worden ingezet om de pandemie te bestrijden, zoals het dragen van maskers en het bewaren van afstand in het openbaar.

Poster CPC - Congres SEPA 2021