Samenwerking

We werken graag samen met professionals

Dentaid BeNeLux is sponsor van:

             

                                                  European Federation of Periodontology
                                                  
http://www.efp.org

 

                                 

 

                         

                           Nederlandese Vereniging voor Mondhygiënisten
                           (Zilveren Sponsor)
                                                                                       
http://www.mondhygienisten.nl           
                                                                         

 

             Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
             http://www.nvvp.org

 

 

               

                                    Nederlandse Vereniging voor 
                                    
Tandheelkundige Assisterenden 
                                    
http://www.nvvta.nl

         

 

 

             

                             Verbond Vlaamse Tandartsen
                             
http://www.tandarts.be/patienteninfo