Peri-Implantitis en Peri-Mucositis: gericht en snel ingrijpen

Peri-Implantitis en Peri-Mucositis

Hoe vaak komt Peri-Implantitis en Peri-Mucositis voor?

Jaarlijks worden in Nederland en België 150.000 implantaten geplaatst, waarmee ruim 35.000 patiënten behandeld worden. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de prevalentie van peri-implantaire infecties toeneemt: epidemologisch onderzoek toont aan dat 80% van alle patiënten met implantaten peri-Implantaire mucositis heeft. Peri-implantitis blijkt aanwezig te zijn bij 28% tot 56% van de patiënten.

Peri-implantitis en peri-mucositis zijn (tandvlees)ontstekingen rondom het implantaat. Peri-mucositis en peri-implantitis zijn sterk te vergelijken met de mondproblemen gingivitis en parodontitis bij natuurlijke gebitselementen.

Peri-implantitis, multifactoriële aandoening

Peri-implantitis wordt net als parodontitis gezien als een multifactoriële aandoening waarbij bacteriën een doorslaggevende rol spelen. In de literatuur wordt een aantal risicofactoren voor het ontstaan en de progressie van peri-implantitis onderscheiden. De belangrijkste risicofactoren zijn:

  • Onvoldoende mondhygiëne
  • Roken
  • Parodontitis
  • Genetische belasting
  • Ongecontroleerde diabetes mellitus

Informatieve folder

De folder 'Peri-mucositis en Peri-implantitis: preventie, behandeling, nazorg' zet de belangrijkste informatie over deze aandoeningen duidelijk op een rij, natuurlijk aangevuld met een literatuurlijst. U vindt tevens een overzicht van het specifiek op deze aandoeningen afgestemde Dentaid-assortiment. 

Peri-mucositis: voorkom verergering

De mondverzorging rondom een implantaat vormt een onderdeel van de mondverzorging van alle gebitselementen. De situatie van mucositis bij implantaten kan op dezelfde manier worden behandeld als gingivitis bij natuurlijke gebitselementen. Met behulp van een adequate mondhygiëne, mechanische plaque- en tandsteenverwijdering in combinatie met mondspoelmiddelen met een anti-plaque werking (zoals Vitis Gezond Tandvlees) is peri-mucositis in de meeste gevallen goed te behandelen. Wel dient snel een gerichte behandeling te worden gestart. Hiermee kan voorkomen worden dat de situatie verergert en uitmondt in peri-implantitis.

Peri-implantitis: direct ingrijpen

In de situatie van peri-implantitis is er sprake van botafbraak rondom het implantaat. Bloeding na sonderen bij implantaten vereist echter een strakker nazorgprotocol dan bij een natuurlijk element. Het proces van botafbraak bij een implantaat verloopt namelijk veel sneller dan bij een natuurlijk gebitselement. Is de diagnose peri-implantitis gesteld, dan moet de patiënt direct worden doorverwezen naar de dentale professional die het implantaat heeft geplaatst. Zo kan bijtijds via chirurgie worden ingegrepen.

De behandeling van peri-implantitis is complexer en richt zich met name op de volgende zaken:

  • Reduceren van de bacteriële belasting in de peri-implantaire pocket(s)
  • Decontamineren en het conditioneren van het reduceren/elimeneren van plaatsen die niet plaquevrij kunnen worden gehouden
  • Instellen van een effectief mondhygiëneprotocol om mucositis en herinfectie van de restpockets te voorkomen
  • Opvullen van de ontstante botdefecten (botgeneratie)

Dentaid productadvies: maatwerk

Dentaid heeft diverse producten in het assortiment die ondersteuning bieden bij alle fasen van het behandelprotocol van peri-implantaire infecties.
Bij een patiënt met mucositis bijvoorbeeld is het gebruik van Perio•Aid Maintenance 0,05% Chloorhexidine aan te bevelen voor lange-termijnondersteuning (3 maanden). Is er sprake van de zorgwekkende diagnose (peri-implantitis: verhoogde bloedingsneiging en toename van de pocketdiepten), dan is Perio•Aid 0,12% CHX Mondspoelmiddel eerder aan te bevelen.
Voor het reinigen van de zijdelingse delen kan de patiënt de Interprox Premium ragers gebruiken; de Plus rager is ideaal voor het reinigen van  interdentale ruimten van implantaten die verbonden zijn door een steg waar de prothese op klikt of onder een vaste brug op implantaten. Tevens heeft Dentaid vier implantaatborstels voor het optimaal poetsen van en rond de implantaten.
Mondspoelmiddelen zijn erg effectief in de nazorg. Vitis Gezond Tandvlees bijvoorbeeld is uitermate geschikt voor patiënten die weinig ondersteuning nodig hebben, maar waar de mondgezondheid nog niet helemaal op orde is.

Persoonlijk advies

Wilt u voor uw patiënt een persoonlijk productadvies? Neem contact op met uw areamanager 

Relevante producten
Perio Aid
Vitis Implant Care
Interprox
Vitis Gezond Tandvlees