Tandgevoeligheid, een gevoelige kwestie

Gevoelige tanden

Kunt u mij alstublieft helpen?!

Uit onderzoek blijkt dat 46% van de volwassenen in meer of mindere mate last heeft van gevoelige tanden. Ongeveer de helft van deze groep vraagt zijn/haar tandarts of mondhygiënist om advies bij het verhelpen van dit probleem. De meeste personen die last hebben van tandgevoeligheid zijn tussen de 20 en 50 jaar oud.

Gingivarecessie en tanderosie

Het merendeel van deze patiënten weet niet dat tandgevoeligheid ontstaat als gevolg van blootliggende dentinetubuli. Dit wordt veroorzaakt door gingivarecessie of tanderosie, bijvoorbeeld als gevolg van verkeerd of te hard poetsen, abrasieve tandpasta's, zure voedingswaren of bruxisme. Wanneer hun gebit in aanraking komt met temperatuurverandering, mechanische prikkels (tandenpoetsen) of chemische prikkels (zuur/zoet), krijgen deze patiënten een scherpe en kortstondige pijn. Uw adviezen om van deze klachten af te kunnen komen, worden door uw patiënten dan ook zeer gewaardeerd.

Haprepair technologie

Patiënten die last hebben van gevoelige tanden willen hun pijnklachten het liefst zo snel mogelijk kwijt.
De VITIS sensitive producten van Dentaid spelen hier goed op in: zij geven een directe vermindering van de pijn.
De nieuwste inzichten om tandgevoeligheid effectief te bestrijden, worden hierbij benut. Voor de ontwikkeling van VITIS sensitive is gebruik gemaakt van de revolutionaire nanorepair technologie, op basis van hydroxyapatite happarticles. Deze happarticles integreren volledig met het tandglazuur en het dentineoppervlak.

Dentinetubuli afgesloten

Hierdoor wordt een beschermend en -zeer belangrijk- consistent laagje op de gebitselementen gevormd, waarbij de dentinetubuli worden afgesloten. Deze effectiviteit van VITIS sensitive is klinisch bewezen: 95% van de patiënten ervaart een aanzienlijke vermindering van tandgevoeligheid na het eerste poetsmoment.

Klinisch onderzoek door tandartsen

95,45% van de patiënten ervaart een vermindering van tandgevoeligheid na het eerste gebruik.*

 * Door tandartsen uitgevoerd klinisch onderzoek naar de effectiviteit
 * Onder toezicht van tandartsen uitgevoerde test

       Tips

  • Adviseer een zachte tandenborstel met afgeronde borstelharen.
  • Laat de patiënt uitsluitend poetsen met VITIS sensitive Tandpasta. Afwisselend poetsen met andere tandpasta's kan de effectiviteit van VITIS Sensitive verminderen.
  • Spoel de mond na het tandenpoetsen met zeer weinig water na.
    Alleen uitspugen met VITIS sensitive Mondspoelmiddel is al voldoende.

 

Relevante producten
Vitis Sensitive