Persbericht, 15 september 2020

tandvleesproblemen en hart- en vaatziekten

Mensen met tandvleesproblemen zijn vatbaarder voor hart- en vaatziekten

  • Circa de helft van de wereldbevolking lijdt aan parodontitis (tandvleesontsteking), en hart- en vaatziekten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van alle jaarlijkse sterfgevallen.
  • De European Federation of Periodontology (EFP) en de World Heart Federation (WHF) lanceren in samenwerking met DENTAID de Perio&Cardio-informatiecampagne om de bekendheid van de relatie tussen parodontale aandoeningen en hart- en vaatziekten te vergroten.
  • Dit initiatief biedt voorlichtingsmaterialen en richtlijnen voor tandartsen, cardiologen en andere medische zorgverleners, alsmede voor het grote publiek, op de website: perioandcardio.efp.org.

Barcelona, 15 september 2020.

– Patiënten met parodontale (tandvlees)aandoeningen lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zoals myocardinfarct of beroerte. Dit wordt bekendgemaakt in de Perio&Cardio-campagne, die vandaag wordt gelanceerd door de European Federation of Periodontology (EFP) en de World Heart Federation (WHF).

Het initiatief benadrukt het belang van het vermijden van risicofactoren zoals roken, veel zitten, overgewicht, hoge bloeddruk of diëten die rijk zijn aan verzadigd vet en geraffineerde suikers. Bovendien wijst het erop dat patiënten die tegelijkertijd aan parodontitis en hart- en vaatziekten lijden, een hoger risico kunnen lopen op systemische complicaties. Daarom is het essentieel om voor een goede mondgezondheid en regelmatige controles te zorgen.

Het Perio&Cardio-programma, dat ondersteund wordt door DENTAID, een bedrijf dat is gespecialiseerd in mondgezondheid, is een wereldwijde voorlichtingscampagne die richtlijnen, documenten, infographics en andere materialen biedt. Deze zijn ontwikkeld voor tandartsen, cardiologen, artsen, apothekers en het grote publiek om de bekendheid te vergroten van de effecten van tandvleesaandoeningen en de mogelijke impact daarvan op hart- en vaatziekten.

Al het campagnemateriaal is afgeleid uit het wetenschappelijke rapport 'Periodontitis and cardiovascular disease', dat in februari werd gepubliceerd door het Journal of Clinical Periodontology van de EFP. Daarin werden de resultaten bekendgemaakt van de Perio-Cardio Workshop, die werd gehouden in 2019 in Madrid en waaraan 20 internationaal gerenommeerde experts op het gebied van parodontologie en cardiologie deelnamen. 

Wereldwijd wordt 1 op de 3 sterfgevallen veroorzaakt door hart- en vaatziekten

Parodontitis, de meest voorkomende tandvleesaandoening, heeft een wereldwijde prevalentie van 45-50%, en de meest ernstige vorm treft 11,2% van de wereldbevolking, waarmee het de op vijf na meest voorkomende menselijke kwaal is. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 17,9 miljoen sterfgevallen per jaar (een derde van alle sterfgevallen), waarvan 3,9 miljoen in Europa (45% van alle sterfgevallen). De hoofdoorzaken van hartfalen zijn ischemische hartziekte, beroerte en hypertensie. Hoewel de sterftecijfers afnemen, zijn de absolute aantallen in de afgelopen 25 jaar toegenomen als gevolg van een vergrijzende bevolking.

“De meeste mensen zijn zich niet bewust van het verhoogde risico op hartziekte waarmee een slechte parodontale gezondheid gepaard gaat”, aldus Jean-Luc Eiselé, CEO van de World Heart Federation (WHF). “Dit project is erop gericht de bekendheid te vergroten van dit belangrijke verband, niet alleen onder het grote publiek maar ook onder verpleegkundigen, tandartsen, cardiologen en andere medische professionals die een sleutelrol spelen in het management van de risicofactoren voor hartziekte onder hun patiënten. We zijn trots op onze samenwerking met de European Federation of Periodontology (EFP) om licht te werpen op deze belangrijke kwestie.”

Xavier Struillou, voorzitter van de EFP, voegt daaraan toe: “De samenwerking met de WHF in dit gezamenlijke project is een kwalitatieve stap voor ons, gezien het leiderschap van de WHF op het gebied van hart- en vaatziekten en de mondiale reikwijdte van de organisatie. Perio&Cardio versterkt de leidersrol die EFP speelt in het onderzoek naar parodontale gezondheid voor een beter leven, overal te wereld”. In dit opzicht benadrukt dr. Joan Gispert, directeur van R&D&i bij DENTAID, het belang van samenwerking om preventie te verbeteren: “De ondersteuning van initiatieven als Perio&Cardio is van cruciaal belang voor DENTAID, aangezien we het als essentieel beschouwen om in de hele samenleving de bekendheid te vergroten van de nauwe relatie die er bestaat tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. De mond is geen geïsoleerd systeem en elke mondaandoening heeft een terugslag op de algehele gezondheidstoestand. Daarom is deze campagne zo belangrijk – omdat het belang van preventie en behandeling wordt uitgelegd, en het feit dat we, als we actief voor de gezondheid van ons tandvlees zorgen, tegelijkertijd voor onze cardiovasculaire gezondheid zorgen.”

Over de European Federation of Periodontology (EFP)

De European Federation of Periodontology (EFP, www.efp.org) is een non-profitorganisatie die zich toelegt op het bevorderen van de bekendheid van de parodontale wetenschap en het belang van gezond tandvlees. Het leidend beginsel van de EFP is “parodontale gezondheid voor een beter leven”.

De EFP werd opgericht in 1991 en is een overkoepelend orgaan van 37 nationale parodontologische verenigingen, dat meer dan 16.000 parodontologen, tandartsen, onderzoekers en professionals op het gebied van mondgezondheid uit Europa en de rest van de wereld vertegenwoordigt. De organisatie ondersteunt evidence-based wetenschap op het gebied van parodontale mondgezondheid, en promoot evenementen en campagnes die gericht zijn op zowel professionals als het grote publiek, zoals EuroPerio, Perio Master Clinic en Perio Workshop. 

www.efp.org

Over de World Heart Federation (WHF)

De World Heart Federation (WHF) verenigt de cardiovasculaire gemeenschap en zet zich in om de mondiale last van hart- en vaatziekten te verminderen en mensen te helpen een langer en gezonder leven te leiden. Samen met de leden werkt de WHF eraan om een einde te maken aan onnodige sterfgevallen en een wereldwijde inzet voor een betere cardiovasculaire gezondheid op mondiaal, regionaal, nationaal en gemeenschapsniveau op te bouwen. 

www.worldheart.org

Over DENTAID

DENTAID is een bedrijf dat gespecialiseerd is in mondgezondheid en een leider in deze categorie in apotheken. DENTAID onderzoekt en ontwikkelt een nieuwe generatie orale oplossingen voor de preventie en behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door orale biofilm (bacteriële plaque). Het bedrijf heeft een betrouwbare partner in het DENTAID Research Center, een centrum voor wereldwijd onderzoek naar mondgezondheid.

DENTAID is momenteel aanwezig in meer dan 70 landen in de vorm van dochterondernemingen en een uitgebreid netwerk van distributeurs. De producten die het op de markt brengt, omvatten de volgende merken: Vitis®, Interprox® Perio·Aid®, PHB®, Desensin®, dentaid® Xeros, Halita®, Waterpik®, Fluor·Aid® en Plac·Control®.

www.dentaid.com